บริษัท เอ อี เค เวิร์ค กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เอ อี เค เวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
บริษัทกิจกรรมด้านความบันเทิง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0955561000537
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 400000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมด้านความบันเทิง มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการด้านความบันเทิงพร้อมจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 143/10 หมู่ที่ 10 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เอ อี เค เวิร์ค กรุ๊ป จำกัด