บริษัท แคพพิโต้ อินเตอร์เนชั่นแนล เออ เทรด จำกัด

บริษัท แคพพิโต้ อินเตอร์เนชั่นแนล เออ เทรด จำกัด
บริษัทการผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115561025316
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิตตัดหลอมเม็ดพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 88/33-34 หมู่ที่ 23 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท แคพพิโต้ อินเตอร์เนชั่นแนล เออ เทรด จำกัด