บริษัท แมกซ์เวล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท แมกซ์เวล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัทการซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0735561007142
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการ ซ่อม บำรุงรักษา โรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 34 หมู่ที่ 2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท แมกซ์เวล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด