บริษัท แหลมเจริญรีไซเคิล จำกัด

บริษัท แหลมเจริญรีไซเคิล จำกัด
บริษัทร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่น ๆ สำหรับใช้ในครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0215561008496
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่น ๆ สำหรับใช้ในครัวเรือน มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อซื้อ จำหน่ายน้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันดำ น้ำมันเก่าและน้ำมันเชื้อเพลิง
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/128 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท แหลมเจริญรีไซเคิล จำกัด