บริษัท แอบโซลูท สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด

บริษัท แอบโซลูท สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด
บริษัทกิจกรรมทางกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0505561016518
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมทางกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ธุรกิจ การเงิน การลงทุน นำเข้า ส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 241/1 หมู่ที่ 6 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท แอบโซลูท สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด