บริษัท แอลวีท๊อปซัน โซล่าร์ จำกัด

บริษัท แอลวีท๊อปซัน โซล่าร์ จำกัด
บริษัทการขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135561021787
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการค้าแผงพลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟแสงอาทิตย์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/11 หมู่ที่ 5 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท แอลวีท๊อปซัน โซล่าร์ จำกัด