บริษัท โกรว์นิคส์ พาวเวอร์ จำกัด

บริษัท โกรว์นิคส์ พาวเวอร์ จำกัด
บริษัทการขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0125561029206
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันหยอดโซ่ น้ำมันอเนกประสงค์ เชื้อเพลิงทดแทน
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 97/68 หมู่ที่ 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท โกรว์นิคส์ พาวเวอร์ จำกัด