บริษัท โมคุ แฟคทอรี่ จำกัด

บริษัท โมคุ แฟคทอรี่ จำกัด
บริษัทการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205561036813
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดใช้ในครัวเรือน
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 107/1 หมู่ที่ 1 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท โมคุ แฟคทอรี่ จำกัด