บริษัท โรงเบียร์เยอรมันสกลนคร จำกัด

บริษัท โรงเบียร์เยอรมันสกลนคร จำกัด
บริษัทการบริการด้านการจัดเลี้ยง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0475561000906
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : การบริการด้านการจัดเลี้ยง มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการบริการด้านการจัดเลี้ยง
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 92 หมู่ที่ 1 ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท โรงเบียร์เยอรมันสกลนคร จำกัด