บริษัท ไทย เอ็กเซลเลนท์ ซีฟู้ด จำกัด

บริษัท ไทย เอ็กเซลเลนท์ ซีฟู้ด จำกัด
บริษัทร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135561021809
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อจำหน่ายอาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง และอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 23/17 หมู่ที่ 1 ถนนเสมาฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ไทย เอ็กเซลเลนท์ ซีฟู้ด จำกัด