บริษัท ไทย แองเจิ้ล เฮลธี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ไทย แองเจิ้ล เฮลธี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัทกิจกรรมอื่น ๆ ด้านสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561175245
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมอื่น ๆ ด้านสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ บริการแนะนำและจัดหาสถานพยาบาล
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 146 ซอยลาดพร้าว 126(กรัณฑ์พร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ไทย แองเจิ้ล เฮลธี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด