บริษัท ไท่กั๋ว หลงซือ ก๋วยจี้โม่อี้ จำกัด

บริษัท ไท่กั๋ว หลงซือ ก๋วยจี้โม่อี้ จำกัด
บริษัทการผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205561037381
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 81 หมู่ที่ 5 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ไท่กั๋ว หลงซือ ก๋วยจี้โม่อี้ จำกัด