บริษัท ไท่ซิง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ไท่ซิง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัทการขายส่งผักและผลไม้

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 135562018968
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 สิงหาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งผักและผลไม้ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการขายส่งผักและผลไม้
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 91/116 หมู่ที่ 9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ไท่ซิง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด