บริษัท ไบโอชูท (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ไบโอชูท (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทการผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561175121
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 30000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 18 ยูนิต 1802 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ไบโอชูท (ไทยแลนด์) จำกัด