หน้าแรก ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก ได้แก่

– หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งต้องรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน และหุ้นส่วนจำพวกนี้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างได้

– หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างไม่ได้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มโพเลอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มโพเลอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ประกอบกิจการติดตั้ง จำหน่าย ม่าน แอร์ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภาพร มิตรประเสริฐ

0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภาพร มิตรประเสริฐประกอบธุรกิจเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด การจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคซูรี เรียล แอสเตท

0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคซูรี เรียล แอสเตทประกอบกิจการออกแบบตกแต่งภายใน ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ เลขทะเบี...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอฟ.ร่วมสร้าง คอนสตรัคชั่น

0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอฟ.ร่วมสร้าง คอนสตรัคชั่นประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรื...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีเวอร์ โกลด์ แอสเตท

0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีเวอร์ โกลด์ แอสเตทประกอบกิจการออกแบบตกแต่งภายใน ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ เลขทะเบ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชิต 368

0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชิต 368ประกอบกิจการค้าของเก่า ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0143...