บริษัท คลองแงะเทเลคอมเซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท คลองแงะเทเลคอมเซ็นเตอร์ จำกัด
KLONGNGAE TELECOM CENTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมชัย แซ่โง้ว, นางรัตนา แซ่โง้ว, นายสมหมาย เจ่งถาวร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2539
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์บริการซ่อมคอมพิวเตอร์จำหน่ายเครื่องมือสื่อสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 23 หมู่ 5 ถ.กาญจนานิช ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
โทรศัพท์ : 0-7445-2469-72
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คลองแงะเทเลคอมเซ็นเตอร์ จำกัด