บริษัท ควอลิซิส เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ควอลิซิส เทคโนโลยี จำกัด
QUALISYS TECHNOLOGY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุวิทย์ ลัคนาอนันท์, นางสาวกฤชวรรณ สายวงค์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 มกราคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการและจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ วางระบบให้โรงงานและให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 85/180 หมู่ 3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2930-8899
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ควอลิซิส เทคโนโลยี จำกัด