บริษัท ควาร์ก สาม ศูนย์ หนึ่ง จำกัด

บริษัท ควาร์ก สาม ศูนย์ หนึ่ง จำกัด
QUARK 3-0-1 COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพิทักษ์ หมายมั่นสมสุข, นายโชติพัทธ์ เกียรติกุล, นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 มีนาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 6 ถ.จักรวรรดิ์ แขวง สัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2221-8401
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ควาร์ก สาม ศูนย์ หนึ่ง จำกัด