บริษัท คอมพิวเตอร์คอนเซ็ปต์ จำกัด

บริษัท คอมพิวเตอร์คอนเซ็ปต์ จำกัด
COMPUTER CONCEPT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเฉลิมพล ว่องไววิทย์, นายทินกร เทียนประทุม, นายชานน พุ่มไม้ทอง, นายธวัชชัย ผิวสอาด,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 มีนาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อ,ขาย,,ประกอบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ รับซ่อมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 190 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท แขวง เทพารักษ์ เขต เมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2727-9000
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอมพิวเตอร์คอนเซ็ปต์ จำกัด