บริษัท คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
COMPUTER SERVICES & CONSULTING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางกรรณิการ์ ขันทปราบ, นายอนันต์ ลี้ตระกูล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 มกราคม 2532
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 139/2 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5389-4135
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด