บริษัท คอมพิวเตอร์ ไดเรคทอรี่ จำกัด

บริษัท คอมพิวเตอร์ ไดเรคทอรี่ จำกัด
COMPUTER DIRECTORY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเจษฎา จิราภรณ์, นางปัทมา จิราภรณ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2525
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องคอมพิวเตอร์ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 855/5 ถ.นครไชยศรี แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอมพิวเตอร์ ไดเรคทอรี่ จำกัด