บริษัท คอมพิว เซอร์วิส พันธุ์ทิพย์ จำกัด

บริษัท คอมพิว เซอร์วิส พันธุ์ทิพย์ จำกัด
COMPU SERVICE PANTIP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไตรรัตน์ เพ็ชร์สิงห์, นายสัมภาษณ์ อาวัชราการ, นายทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, นายนิพนธ์ มหกฤติยาธร,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 ธันวาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 1600000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ บริการอบรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 604/3 ถ.เพชรบุรี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอมพิว เซอร์วิส พันธุ์ทิพย์ จำกัด