บริษัท งานเจริญ เปเปอร์ แอนด์ พริ้นท์ จำกัด

บริษัท งานเจริญ เปเปอร์ แอนด์ พริ้นท์ จำกัด
NGANCHAROEN PAPER & PRINT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวนพวรรณ เจริญวิทย์, นายสุพัฒน์ เล็กอุทัย, นางบุษบา จิตติถาวร, นางสาวณัฐินี เจริญวิทย์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 เมษายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายกระดาษ,เครื่องเขียน ให้เช่าสถานที่
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 442/1 ซ.ริมคลองบางกอกน้อย ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท งานเจริญ เปเปอร์ แอนด์ พริ้นท์ จำกัด