บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด
CHARPA TECHCENTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอดิศักดิ์ อินทพิเชฎฐ์, นางสาวเพ็ญพร พงษ์พรรณเจริญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 สิงหาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ ขายเครื่องคอมฯและอุปกรณ์ บริการวิเคราะห์วิจัย ปรึกษาผลิตภัณฑ์อาหาร,เคมี ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องคอมฯ ให้บริการรับวิเคราะห์,วิจัยผลิตอาหาร,เคมี
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 26/171 หมู่ 5 ซ.สุขุมวิท 105 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2399-3059-62
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด