บริษัท จูปิเตอร์ ซิสเต็ม ประเทศไทย จำกัด

บริษัท จูปิเตอร์ ซิสเต็ม ประเทศไทย จำกัด
JUPITER SYSTEMS (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจักรวาล บรรดาประณีต, นายภิเษก ไชยเมืองราช, นายสิริชัย เสรีวิริยะกุล, นายองอาจ ฉันทนาเลิศ, นายฮวน จี ชัว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายซอฟแวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 88 ถ.สีลม แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2634-1326-7
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท จูปิเตอร์ ซิสเต็ม ประเทศไทย จำกัด