บริษัท ชัยกรณ์กิจ วิศวกรรม จำกัด

บริษัท ชัยกรณ์กิจ วิศวกรรม จำกัด
CHAIKORNKIJ ENGINEERING COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโสภณ ชัยกรณ์กิจ, นางลัดดาวรรณ ชัยกรณ์กิจ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 มิถุนายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ติดตั้งสัญญาณกันขโมยตลอดจนอะไหล่คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 55/119 หมู่ 7 หมู่บ้าน เมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ชัยกรณ์กิจ วิศวกรรม จำกัด