บริษัท ชิชา โปรซอฟท์ จำกัด

บริษัท ชิชา โปรซอฟท์ จำกัด
CHI CHA PROSOFT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชินวัฒน์ สิทธิสารวัฒนชัย, นายวิชาญ เตชะปรีชาวงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 กันยายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่าย ประกอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 42/44 หมู่ 2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3878-4456
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ชิชา โปรซอฟท์ จำกัด