บริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น ไทยแลนด์ จำกัด
SOFTEL COMMUNICATION (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวแมรี่ พานิชภักดี, นายอนุรักษ์ จันทร์เลิศเลขา, นายเกรียงไกร ศรีอนันต์รักษา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 พฤษภาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์,ให้บริการที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 5/116 หมู่ 8 แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2884-9533
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น ไทยแลนด์ จำกัด