บริษัท ซัพพอร์ท ลิสซิ่ง จำกัด

บริษัท ซัพพอร์ท ลิสซิ่ง จำกัด
SUPPORT LEASING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวอุบลวรรณ ตันจันทร์พงศ์, นางอัจฉรียา แสงสุพรรณ, นายยงยุทธ ปารมาลย์, นางทิพวรรณ ศรีวัฒนะ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 ธันวาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจซื้อมา ขายไป โดยขายสด ผ่อนชำระและเช่าซื้อคอม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 63 ถ.ราษฎร์ดำเนิน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซัพพอร์ท ลิสซิ่ง จำกัด