บริษัท ซิสเต็ม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ซิสเต็ม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
SYSTEM SERVICE SOLUTIONS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวปาณิสรา วัฒนาภา, นายสุรเชษฐ์ สัจเดว์, นายอนุชา ภิงคารวัฒน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องบันทึกข้อมูล,เครื่องพิมพ์อัตโนมัติ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1622/19 ซ.จันทน์ 31 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2674-9914
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซิสเต็ม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด