บริษัท ซิแคด จีโอเมติค ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ซิแคด จีโอเมติค ประเทศไทย จำกัด
SICAD GEOMATICS (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายซึโตมุ เอกุจิ, นางสาวเกษร เต่าทอง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 มีนาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกระบบ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2034/86 อาคาร อิตัลไทยทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซิแคด จีโอเมติค ประเทศไทย จำกัด