บริษัท ซีนิกส์ ไมโครซีสเต็ม จำกัด

0
23

บริษัท ซีนิกส์ ไมโครซีสเต็ม จำกัด
ZENIX MICRO SYSTEM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิทวัส สุภศรี, นายนพดล คะเตปะนานนท์, นายสมเกียรติ กิจพิรุฬห์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 กันยายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการการวิจัย พัฒนา ออกแบบ วางระบบ ซอฟท์แวรเป็นตัวแทนจำหน่าย ซอฟท์แวร์ อาร์ดแวร์ เครื่องมือเคทางการแพทย์ รับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกส่วนราชการ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 934 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.พระราม 3 แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซีนิกส์ ไมโครซีสเต็ม จำกัด