บริษัท ซีบร้า ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริษัท ซีบร้า ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
ZEBRA DEVELOPMENT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชัยชาญ อริยภิญโญภาส, นางสาวศิริลักษณ์ ไชยตระกูลชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 กันยายน 2535
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่ง-ปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง บริการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1091/50 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (02)6516500
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซีบร้า ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด