บริษัท ซี แอนด์ ซี คอมพิวติ้ง ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ซี แอนด์ ซี คอมพิวติ้ง ซัพพลาย จำกัด
C&C COMPUTING SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิชาญ ผสมกิจ, นางสกุณา ผสมกิจ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก บริการ วางระบบ เขียนโปรแกรมคอมฯ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 19/662 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : (02)9518920
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซี แอนด์ ซี คอมพิวติ้ง ซัพพลาย จำกัด