บริษัท ดาต้า เทคโนโลยี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ดาต้า เทคโนโลยี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
DATA TECHNOLOGY SALE & SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจรัล บัวเจริญ, นายสมชาย บัวเจริญ, นายวีระศักดิ์ น้อยนงเยาว์, นายจำเนียร จันทร์เสนา,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 ตุลาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก ส่งอะไหล่คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 17/15 หมู่ 7 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2946-9977
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ดาต้า เทคโนโลยี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด