บริษัท ดิจิตอล เอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด

บริษัท ดิจิตอล เอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด
DIGITAL EXCELLENT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสราวุฒิ สิงหกลางพล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 มกราคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อขายให้เช่า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมสำเร็จรูป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 31/77 หมู่ 6 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : (02)9683191
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ดิจิตอล เอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด