บริษัท ดิจิตอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

บริษัท ดิจิตอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
DIGITAL EDUCATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวผกามาส พงษ์ศิริวรรณ์, นายฉัตรชัย เลิศวิริยะภากร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 กันยายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 1250000
ประเภทธุรกิจ : บริหารจัดการเนื้อหาและองค์ความรู้ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์เพื่อการศึกษาจำหน่ายและบริการด้านวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อมัลติมีเดีย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 126/2063 หมู่ 5 ซ.19/1 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2986-1677
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ดิจิตอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด