บริษัท ดิจิแมค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ดิจิแมค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
DIGIMAX INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกิตติ ฉิ่งเล็ก
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2545
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนจำหน่ายปลีกเครื่องถ่ายเอกสาร, ผงหมึก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1800/7 ซ.รัตนพราหมณ์ ถ.สุขุมวิท 54/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-7985-9572
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ดิจิแมค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด