บริษัท ดี.วี.เอ็ด-แอนด์ ซัพพลาย เซนเตอร์ จำกัด

บริษัท ดี.วี.เอ็ด-แอนด์ ซัพพลาย เซนเตอร์ จำกัด
D.V. ED & SUPPLY CENTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางดวงตา ปุกหุต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 มกราคม 2531
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 92 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2754-0960
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ดี.วี.เอ็ด-แอนด์ ซัพพลาย เซนเตอร์ จำกัด