บริษัท ทรานแซท คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ทรานแซท คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
TRANSAT COMPUTERS (THAILAND) LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายคูมาร์ คาร่า, นางสาวธัญญาลักษณ์ ปูธิปิน, นางสาวอุรา ตาสาย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 สิงหาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อเนื่อง บริการรับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1247/8 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 0-5372-1862
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทรานแซท คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด