บริษัท ทราเวลโปรดอทคอม จำกัด

บริษัท ทราเวลโปรดอทคอม จำกัด
TRAVEL PRO DOT COM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเกียรติบุตร เลิศวิทยา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 ตุลาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้คอมและระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดระบบปรับปรุงและแก้ไขระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขายอุปกรณ์คอมและเครื่องมือสื่อสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 946 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2238-3170
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทราเวลโปรดอทคอม จำกัด