บริษัท ธีระวิท เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ธีระวิท เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
TERAVIT TRADING (INTERNATIONAL) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุวิทย์ พรพาณิชเจริญ, นางธีระพร เพ็งรัตน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 เมษายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ทุกชนิดและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 125/28-29 หมู่ 6 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ธีระวิท เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด