บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด

บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด
NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกิตติ สูงสว่าง, นางสาวกชพร ฉวีวรรณสุต, นายอำนาจ ศรีสมบัติ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 เมษายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 50000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่งและติดตั้งคอมพิวเตอร์แลอุปกรณ์ต่อพ่วงสอนคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 140/61 อาคาร ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 25 ถ.สีลม แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด