บริษัท นิว ซิสเต็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท นิว ซิสเต็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
NEW SYSTEM CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมศักดิ์ ลิ้มคุณธรรม, นางสุภัทรา ลิ้มคุณธรรม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2538
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์-ซอฟท์แวร์ รับปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์-ซอฟท์แวร์ ให้บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซื้อมา-ขายไป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 184/140-141 อาคาร ฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2645-2366
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นิว ซิสเต็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด