บริษัท น้ำเงินทอง จำกัด

บริษัท น้ำเงินทอง จำกัด
BLUE AND GOLD CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธวัช เลาวกุล, นางสาวศิริพร จึงสง่า, นางนาถกมล ศักดิ์ทอง, นางสาวบังอร ศักดิ์ทอง,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 มกราคม 2530
ทุนจดทะเบียน : 1400000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างจดทะเบียน รับให้บริการด้านบัญชี กฎหมายและธุขายปลีกสมุดบัญชี
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 9/193-194 หมู่ 5 หมู่บ้าน ร่มโพธิ์ 3 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2758-6219
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท น้ำเงินทอง จำกัด