บริษัท บลู อินเทลลิเจนซ์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท บลู อินเทลลิเจนซ์ ประเทศไทย จำกัด
BLUE INTELLIGENT (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกฤตพล อินทรกฤษณ์, นายไ่วยฤทธิ์ วิทยานรากุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 ตุลาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ชนิดสินค้าคอมพิวเตอร์,โปรแกรมสำเร็จรูปบริการธุรกิจระบบซอฟแวร์ ระบบฐานข้อมูล
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 65/24 อาคาร ชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถ.พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2248-1734
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บลู อินเทลลิเจนซ์ ประเทศไทย จำกัด