บริษัท บางกอกอินดัสเตรียลโพไวเดอร์ จำกัด

บริษัท บางกอกอินดัสเตรียลโพไวเดอร์ จำกัด
BANGKOK INDUSTRIAL PROVIDER COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสิทธิชัย คุณากรไพบูลย์ศิริ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 มิถุนายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง เครื่องคอมพิวเตอร์เละอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 127/5 อาคาร ปัญจธานี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.นนทรี แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2639-4620
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บางกอกอินดัสเตรียลโพไวเดอร์ จำกัด