บริษัท บางกอก ไอ ที แอพป์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท บางกอก ไอ ที แอพป์ ประเทศไทย จำกัด
BANGKOK ITAPPS (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเซี่ย เต้อ เสี่ยน, นายเฉิง ฉี เหว่ย, นายศราวุธ ปรัตถพงศ์, นายหม่า แจคเกิ้ล ซี.เค.,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์ ระบบควบคุมการรับโทรศัพท์ที่ปรึกษาการวางระบบคู่สายอัตโนมัติ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 408/166-7 ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2619-1937
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บางกอก ไอ ที แอพป์ ประเทศไทย จำกัด