บริษัท บิกเซล มีเดีย คอร์เปอเรชั่น จำกัด

บริษัท บิกเซล มีเดีย คอร์เปอเรชั่น จำกัด
BIXEL MEDIA CORPORATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปาร์ค ซัง ฮี, นางสาวศศิธร สิทธิเดชศักดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายสินค้าประเภทโปรแกรมสำเร็จรูป เกมส์ออนไลน์ ผจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 75/41 อาคาร โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 22 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถ.สุข ุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-9918-6892
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บิกเซล มีเดีย คอร์เปอเรชั่น จำกัด