บริษัท บี.ซี. เอด เทค ซัพพลาย จำกัด

บริษัท บี.ซี. เอด เทค ซัพพลาย จำกัด
B.C. ED. TECH. SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางบุญทิวา โยธาพิทักษ์, นางวรรณภา เจริญยิ่ง, นายเสรี สุขกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 กันยายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการขายอุปกรณ์การศึกษา ครุภัณฑ์ทุกประเภทและเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 136/4 หมู่ 8 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 7 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2526-3159
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บี.ซี. เอด เทค ซัพพลาย จำกัด